Fauna

Tego nie brakuje w tym miejscu. Najlepiej jednak poznać żywą przyrodę i zwierzynę osobiście, w jej naturalnych warunkach bytowania. Nie ma nic piękniejszego niż spotkanie ze stadem dzików, jeleni, saren lub ptactwem. Jest Żubr i jest Niedźwiedź, są też wilki. Dlatego to miejsce jest tak wyjątkowe.

 

Autor zdjęć – Grzegorz Leśniewski